Vi er en spesialist på tømmer

Heum Skogservice er det trygge valget når du ønsker å få hogget tømmer. Med en fartstid på flere år i bransjen har vi solid kompetanse og godt innarbeidede arbeidsrutiner. Dette bidrar til høy effektivitet og smidige løsninger når du trenger å få hogget tømmer.

Vi er også kjent for å kunne hjelpe i omsetting av ditt tømmer til konkurransedyktige tømmerpriser. Vi er opptatt av god aptering, som vil si optimal oppdeling av stammen. Med andre ord er vi en allsidig aktør som kan sammensette ulike løsninger som imøtekommer de behov og ønsker du har innen tømmer.

Når vi jobber med tømmer tar vi utgangspunkt i en moderne maskinpark. Vi har nøye valgt ut maskinene ut fra våre strenge kvalitetskrav. Derfor har vi utelukkende maskiner fra anerkjente produsenter. Dette sikrer oss muligheten til å tilby løsninger innen tømmer og tømmerhogst utover vanlig standard. Vi sørger dessuten for å holde våre maskiner i best mulig stand. Regelmessig vedlikehold sikrer høy pålitelighet og stabil funksjonalitet på våre hogstmaskiner - selv under krevende forhold.


Vi utfører de fleste tjenester tilknyttet tømmer

Heum Skogservice driver primært med skogshogst, også kalt sluttavvirke eller foryngelseshogst, samt skogrydding langs vei. HMS er godt integrert i våre aktiviteter, samtidig som at vi overholder internasjonale retningslinjer og standarder for skogsdrift. Miljøhensyn opptar oss mye i forbindelse med hogging av tømmer, og derfor sørger vi for å være så skånsomme som mulig i vår framferd.