Skogsentreprenør i Froland og Aust Agder

Heum Skogsservice er en skogsentreprenør som holder til i Froland i Aust Agder. Vi er en skogsentreprenør som fokuserer på hogst og sluttavvirke i Aust Agder, Arendal og Froland. Heum Skogservice er en skogsentreprenør som driver med skogshost, sluttavvirke og fornyelseshogst.

I tillegg til skogshogst leverer vi produkter og tjenester innen skogrydding langs vei. Eksempler på skogrydding kan være jernbanerydding, linjerydding og trefelling.

For mer informasjon om en erfaren skogsentreprenør i Froland, ta kontakt med Heum Skogservice på tlf: 412 62 779.