Skogsdrift i Froland og Arendal

Skogsdrift må ta hensyn til miljøet. I tillegg må skogsdrift ta hensyn til bærekraftig utvikling. Derfor utfører Heum Skogservice all skogsdrift etter Norsk Standard og EU-krav til sluttavvirking. Dersom meget gamle trær er med i partiet som skal felles, får disse stå i fred.

I tillegg til å følge internasjonale retningslinjer for skogsdrift, er vi på eget initiativ opptatt av miljøhensyn. I vår skogsdrift tar vi hensyn til at ny skog skal ha mulighet til å vokse opp.

Vi utfører alltid vår skogsdrift i tråd med skogseierens målsettinger. I tillegg til selve skogsdriften kan Heum Skogservice omsette tømmer til meget konkurransedyktige tømmerpriser.

For mer informasjon om produkter og tjenester knyttet til skogsdrift, ta kontakt med Heum Skogservice på tlf: 412 62 779.